Zpráva o činnosti sboru za rok 2020

Bratři, sestry, příznivci Sboru dobrovolných hasičů České Meziříčí. Vzhledem k nařízení vlády ČR, se nemohla uskutečnit plánovaná Valná hromada v pátek 15. ledna 2021. Proto Vám výbor SDH přináší přehled činnosti sboru, v tomto nelehkém loňském roce 2020.

Výbor se v loňském roce sešel 8x dle plánu a v rámci nařízení vlády. V lednu proběhla Volební valná hromada dle stanov SHČMS. V únoru uspořádal výbor Hasičský ples, který se povedl. Na začátku března se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže Provozská uzlovka, která byla poslední akcí pro celý sbor, až do ukončení prvního nouzového stavu.

V roce 2020 měl slavit náš sbor 140 let od založení v roce 1880. Akce byla naplánována na 13. června 2020. Vzhledem k nařízením vlády, výbor rozhodl akci přesunout na polovinu září. Byla dokončena oprava převodovky a spojky u naší historické Škody 104. Se Škodou 104 ( babičkou ) jsme se zúčastnili oslav 140 let od založení hasičského sboru  Vlčkovice v Podkrkonoší, po vlastní ose.

V srpnu jsme provedli několik výcviků s naší mládeží a 22. srpna se děti zúčastnily soutěže v požárním útoku v Jasenné. Všechna naše družstva obsadila medailové umístění.

Začátkem září nám byl dodán dopravní automobil značky Iveco od firmy THT Polička, který bude sloužit po boku CAS20 Tatra při výjezdech JSDH a taky pro potřeby sboru např. cesty na soutěže.

12. září 2020 proběhly odložené oslavy 140 let sboru, který byl založen roku 1880. Oslavy se konaly za hasičárnou. Na výcvikovém prostoru proběhla ukázka požárního útoku mladších a starších žáků, parní stříkačky z Opočna, víceúčelové stříkačky z Přepych, válečné stříkačky z Vlčkovic, dětské stříkačky z Jasenné. Jako poslední byla předvedena ukázka naší historické Š104. Během oslav zahrála Opočenka, skupina Nešlapeto a nakonec kapela Spektrum – Tres Hombres. Trochu nás zarazilo, že na udání přijela PČR, která měla zjistit stav probíhajících oslav. Vše proběhlo bez problémů a z dnešního pohledu myslíme, že se oslavy vydařily.

Další a poslední akcí v roce 2020 byla účast našich mladých hasičů na zahajovacím Závodu požární všestrannosti v Bystrém. Vzhledem k epidemické situaci musíme poděkovat organizátorům, za uskutečnění soutěže.

Do konce roku se sešel výbor ještě v prosinci, kde byla naplánována Valná hromada a ples. Bohužel z nařízení vlády a nouzovému stavu, byla Valná hromada prozatím odložena a ples, který se měl konat 13. února 2021 je zatím nejistý.

V roce 2020 měla jednotka JSDH dvanáct výjezdů.

V loňském roce nás navždy opustil bratr Václav Nejman a bratr Jiří Otčenášek. Prosím, věnujme jim tichou vzpomínku.

V roce 2021 přejeme Všem hodně zdraví, štěstí a duševní pohody.

Výbor SDH České Meziříčí