Popadané stromy

Od ranních hodin naše jednotka prováděla úklid popadaných stromů.