Informace výboru SDH České Meziříčí pro členy sboru. Vzhledem k nařízení vlády je letošní Valná hromada, která se měla konat v pátek 15. ledna, odložena. Členské příspěvky je možno zaplatit do konce února 2021, v prodejně domácích potřeb u “Podstatů”. Členský příspěvek: člen 150Kč, přispívající 70Kč.